Esittely

Salkolan Hyvinvointipalvelut tarjoaa työnohjausta ja työyhteisöjen prosessikonsultaatiota.

Palveluihin kuuluu myös työhyvinvointiin liittyvää koulutusta, työyhteisöjen kehittämis- ja työhyvinvointipäiviä joko asiakaiden omissa tiloissa, tai maalaisympäristössä Somerniemen Salkolassa.

Lähestymistapa on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen.

Salkolassa on tarjolla myös sosiaalipedagogista eläinavusteista toimintaa niin lapsi- kuin aikuisasiakkaille.

Yhteistyössä