Esittely

Salkolan Hyvinvointipalvelut tarjoaa työnohjausta ja työyhteisöjen prosessikonsultaatiota, työhyvinvointiin liittyvää koulutusta sekä työyhteisöjen kehittämis- ja työhyvinvointipäiviä joko asiakaiden omissa tiloissa, tai maatilallamme Somerniemen Salkolassa.

Lähestymistapa on ratkaisu- ja voimavarakeskeinen.

Salkolassa on tarjolla myös sosiaalipedagogista eläinavusteista toimintaa niin lapsi- kuin aikuisasiakkaille.

Pihalammen rannalla olevaa kotaa voi myös vuokrata omiin juhliin ja tilaisuuksiin.

Yhteistyössä