Esittely


Salkolan Hyvinvointipalvelut tarjoaa työnohjausta ja työyhteisöjen prosessikonsultaatiota.

Tarjoan myös työhyvinvointiin liittyvää koulutusta, työyhteisöjen kehittämis- ja työhyvinvointipäiviä joko asiakaiden omissa tiloissa, tai maalaisympäristössä Somerniemen Salkolassa.

Lähestyn asioita ratkaisu- ja voimavarakeskeisesti.

Salkolassa on tarjolla myös sosiaalipedagogista eläinavusteista toimintaa niin lapsi- kuin aikuisasiakkaille.

Yhteistyössä