Arvot ja teoriat

Toimintani perustuu minulle tärkeisiin arvoihin

Olen työskennellyt vuodesta 1998 muun muassa eri ikäisten päihde- ja mielenterveyskuntoutujien, sekä syrjäytymisvaarassa olevien asiakkaiden kanssa. Työhöni on kuulunut paljon yhteistyötä erilaisten avohuollon verkostojen, mm. A-klinikoiden, mielenterveystoimistojen, kotipalvelun ja lastensuojelun kanssa.

Eettiset arvoni pohjautuvat pitkälti sosiaalialan ammattietiikkaan. Työskentelyssäni on korostunut asettuminen yhteiskunnalliselta asemaltaan heikoimmilla olevien puolelle. Olen halunnut käyttää ammattitaitoani ja osaamistani vaikeissa elämäntilanteissa olevien ihmisten kanssa työskentelyyn. Tavoitteeni on etsiä yhdessä asiakkaan kanssa hänen voimavarojaan myös silloin, kun hän itse tuntee kadottaneensa ne, sillä ne on mahdollista löytää uudelleen.

Työ on tuonut mukanaan paljon kokemusta ja käytännön osaamista, sekä erilaisten inhimillisten prosessien ymmärrystä. Jaan mielelläni kokemuksiani ja tietoani eteenpäin.

Ajattelen niin, että elämän on tarkoituskin olla vaihtelevaa. Elämä on kuin vuoristorata; joskus menee lujaa ylös- tai alaspäin, välillä on tasaisia jaksoja. Tarvitsemme jokainen vuorollamme kuuntelijaa, ilon, surun tai vastuun jakajaa ja olkapäätä, johon nojata. Välillä olemme tätä toisille. Haasteellisissa elämäntilanteissa on hyvä, että on ihmisiä ja tahoja, joiden puoleen kääntyä.

Myös vihreät ja pehmeät arvot ovat minulle tärkeitä. Toimintani rakentuu ekologiselle perustalle luontoa ja maalaisympäristöä eettisesti hyödyntäen. Haluan kaikessa toiminnassani pyrkiä mahdollisimman paljon luonnonmukaisuuteen, niin eläinten pitoon, ruokaan, materiaalihankintoihin, kuin remontoimiseenkin liittyen.