Rentoutus

Rentoutus

Rentoutumisen taito perustuu yksinkertaisiin tekniikoihin, jotka jokainen voi oppia säännöllisellä harjoittelulla. Rentoutus- ja mielikuvaharjoituksessa hengitykseen keskittymisen avulla, sekä jokaiseen ruumiinjäseneen vuorollaan keskittymällä päästään hetkeksi irti mieltä kuormittavista ajatuksista ja tunteista. Rentoutunut keho viestittää mielelle, ettei ole mitään hätää, minkä seurauksena myös mieli rauhoittuu.

Elämään kuuluvat myös ikävältä tuntuvat asiat, kuten stressi, ahdistus, pelko ja suru. Niillä jokaisella on omat tärkeät tarkoituksensa tietyissä tilanteissa. Joskus käy niin, että joku, tai useampikin näistä ”jää päälle”, emmekä pysty irrottautumaan niistä, vaikka ne olisivat jo täyttäneet tehtävänsä.

Ihmisen henkinen ja ruumiillinen puoli ovat jatkuvassa vuorovaikutuksessa toistensa kanssa. Pitkittyessään henkiset kuormitukset alkavat saada myös fyysisiä muotoja; erilaisia lihasjännityksiä, niiden seurauksina kipuja, vatsaongelmia, joskus unettomuutta. Tämä jatkumo voidaan katkaista opettelemalla hallitsemaan oman kehon fyysisiä reaktioita kehon rentouttamisen avulla.

Rentoutumisen tila tarjoaa psyko-fyysiselle kokonaisuudellemme virkistävän lepotauon, jonka aikana osa kuormittumisestamme voi helpottaa pysyvästikin. Harjoittelun toistaminen säännöllisesti vahvistaa hyvinvointiamme. Aina rentoutumisen jälkeen olemme myös levänneempiä ja voimaantuneempia tarttumaan jälleen haasteisiimme niiden ratkaisemiseksi.

Markkinoilla on paljon hyviä rentoutuslevyjä, joita voi hyödyntää rentoutuksen harjoittelussa. Kun ensikertalaisena aloittaa rentoutusharjoitukset, voi olla hyödyllistä aloittaa ohjatussa ryhmässä. Tällöin on mahdollista esittää kysymyksiä ohjaajalle ja jakaa harjoitusten tuomia kokemuksia keskustellen ja niitä paremmin tiedostaen. Monet pitävät alkuvaiheessa tärkeänä myös ohjauksen ja ryhmän tuomaa turvallisuuden tunnetta. Perusteiden sisäistämisen jälkeen myös rentoutuslevyjen antia pystyy itsenäisesti hyödyntämään paremmin.

Itse yhdistän rentoutuksiin myös mielikuvaharjoittelua, jonka avulla pystytään ryhmän tarpeiden mukaan vahvistamaan voimaannuttavia mielikuvia. Tämän seurauksena energiaa vieville mielikuville jää mielessä luonnollisestikin vähemmän tilaa.

Ohjaan toiveesta myös mindfulness-harjoituksia, joita voi käyttää vaikka työnohjauksen alussa, kun pysähdytään arjen kiireistä yhteisen asian äärelle.