Työhyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä

Tiedätkö, millaiset tekijät vaikuttavat työhyvinvointiin?

 

Työhyvinvointi ei synny itsestään. Sen eteen täytyy tietoisesti työskennellä. Työhyvinvointiin aidosti panostavassa työpaikassa on ilo työskennellä; työn tekeminen antaa myös työntekijälle paljon.

Joskus työyhteisö saattaa pikkuhiljaa huomaamattaan ajautua tilanteeseen, jossa työntekijät alkavat voida huonosti. Joskus hyvinvointi voi romahtaa kerralla esimerkiksi massairtisanomisten seurauksena. On myös työpaikkoja, joissa halutaan ennaltaehkäisevästi panostaa työhyvinvointiin, vaikka henkilöstö olisi tyytyväistä jo ennestäänkin.

Työssä viihtyvyyteen voivat vaikuttaa hyvin monet eri tekijät. Jokaisen oma henkilökohtainen hyvinvointi, suhde työkavereihin ja esimieheen, keskustelu- ja palautekulttuuri, toimintarakenteet ja monet muut tekijät vaikuttavat osaltaan työtyytyväisyyden kokemiseen.

Pelkkä tieto ei yksin riitä. Olennaista on yhteinen keskustelu, ajatusten jakaminen ja sopivien toimintatapojen etsiminen yhdessä. Jo pelkästään kuulluksi tulemisen kokemus lisää työhyvinvointia.

Toisissa tilanteissa voivat riittää yksittäiset koulutuspäivät, joskus on hyödyllistä työstää jotakin teemaa pidempikestoisena prosessina.

Millainen tilanne on teidän työpaikallanne?