Työhyvinvointi- ja kehittämispäivät

Haluatteko panostaa työhyvinvointiin?

 

Työssä on tärkeää tulla juttuun työkavereiden kanssa, että työkin hoituu parhaalla mahdollisella tavalla. Työkavereihin tutustuminen rennoissa ja vapaamuotoisissa tilanteissa helpottaa keskinäistä kanssakäymistä. Kun tehdään uudenlaisia asioita yhdessä työpaikan ulkopuolella, myös keskinäiset työroolit menettävät hetkeksi merkityksensä. Näin kaikki voivat olla samalla viivalla osallistumassa yhteiseen tekemiseen, ideointiin ja virkistymiseen.

Etukäteen voi myös sopia tietyn työhyvinvointiin vaikuttavan teeman käsittelystä. Kiireettömällä keskustelulla ja ajatusten jakamisella on tärkeä merkitys yhteisen hyvinvoinnin kannalta.

Luonto on loistava ympäristö uusien tuulien haisteluun ja työkavereihin tutustumiseen vapaamuotoisemmin. Tervehenkisen ulkoilupäivän tuomissa tilanteissa voi päästä tutustumaan aivan uusiin puoliin ja vahvuuksiin, joita työkavereista löytyy. Toisen tuntemisesta on hyötyä myös silloin, kun on yhteistyön aika työasioiden puitteissa.

Luontoympäristö itsessään edistää tutkitusti ihmisen hyvinvointia ja stressireaktioiden lievittymistä. Terveysvaikutukset tulevat siis kaupan päälle!

Useilla työpaikoilla on tapana viettää vuosittaista työhyvinvointipäivää. Olisiko seuraavaksi luontokokemuksen vuoro?

Järjestän TYHY-päiviä, sekä työyhteisöjen kehittämispäiviä niin asiakkaiden itse määrittelemissä paikoissa, kuin maalaisympäristössä Somerniemen Salkolassa.