Työnohjaus

Mikä työnohjaus?

Työnohjaus on joko yksittäisen työntekijän tai työryhmän tavoitteellista, prosessinomaista työskentelyä työhyvinvoinnin lisäämiseksi. Työnohjauksen avulla pysähdytään tarkastelemaan oman työn sisältöä, työtapaa ja ajankäyttöä, sekä kehittämään työhön liittyvien, mieltä kuormittavien asioiden prosessointia. Myös asiakastilanteisiin on mahdollista saada uusia näkökulmia. Kaikkia osapuolia sitoo vaitiolovelvollisuus. Työnohjauksessa työtilanteiden käsittelyn tarkoituksena on oppia niistä, tulevia samankaltaisia tilanteita ajatellen.

Miksi työnohjaukseen?

Työnohjaus vapauttaa ohjattavien käyttöön energiaa oivallusten kautta. Se lisää jaksamista ja tukee ammatissa ja työssä kehittymistä. Uusien näkökulmien löytäminen lisää motivaatiota ja työssä viihtymistä. Ohjatut keskustelut kehittävät osallistujien kykyä käsitellä kuormittavia tai ristiriitaisia tilanteita ja tuovat ulkopuolista näkökulmaa työyhteisön kehittämiseen.

Työnohjausta tilatessaan työnantaja mahdollistaa työntekijöilleen tilaisuuden oman työn tarkasteluun ja kehittämiseen työajan puitteissa. Työnohjausta voi tiedostaen käyttää myös estämään vaikeiden työtilanteiden ja uupumisen syntymistä. Palautteen antaminen ja saaminen saa aikaan kuulluksi tulemisen kokemuksen, lisäten työtyytyväisyyttä. Hyvinvoiva henkilökunta on työhönsä motivoitunutta ja sitoutunutta, heillä on vähän sairauspoissaoloja ja heidän työnsä laatu välittyy myös asiakkaille.

Mielenterveyskuntoutujien kanssa työskenteleville työnohjaus kuuluu lakisääteisesti. Työnohjauksessa voimme käyttää keskustelun apuana erilaisia käytännöllisiä menetelmiä, jos osallistujat haluavat.

Salkolan Hyvinvointipalveluiden työnohjaus

Työnohjaus perustuu eettisiin toimintaperiaatteisiin. Ohjauksesta tehdään työnohjaussopimus, joka sisältää tavoitteet, suunnitellun aikataulun ja työskentelytavat, sekä ohjauskustannukset.

Tarjoan työnohjausta sekä ryhmille että yksilöille.  Olen keskittynyt sosiaalisektorin työntekijöiden työnohjaukseen. Työnohjaus voidaan toteuttaa joko asiakkaan tiloissa, etätyönohjauksena verkossa tai Salkolassa.

Jos olet kiinnostunut työnohjauksesta kanssani, voit ottaa minuun yhteyttä sähköpostilla tai soittamalla. Hinnaston löydät täältä.